எல்லோரும் எம்மவர்களே

  ஏப்ரல் 21, 22 ஆகிய தேதிகளில்  வேலை நிறுத்தம்   எல்லோரும் எம்மவர்களே  !        ஏப்ரல் 21, 22 ஆகிய தேதிகளில்  வேலை நிறுத்தம் வெற்றிகரமாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் போது பாராளுமன்றமும் கூட்டத்தொடரில் இருந்தது. மக்களவையில் 543 உறுப்பினர்களும் மாநிலங்கவையில்...