அப்பாவி மக்கள் 16 பெண்கள் உட்பட 47 பேர் கொல்லப்பட்டனர்

 

[gview file=”https://b786f1c84555c3b7cd05eb62b280cd87919763ca.googledrive.com/host/0B9lxcUMWp688UUk0ZmN2ZC1NSVU/Pakistan%20and%20Sauthi%20arabia.pdf”]