08.06.2015 அன்று நிர்வாகத்துடன் நடைபெற்ற பேச்சு வார்த்தையினை ஒட்டி 10.06.2015 அன்று நடைபெற உள்ள தர்ணா ஒத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

[gview file=”https://b786f1c84555c3b7cd05eb62b280cd87919763ca.googledrive.com/host/0B9lxcUMWp688UUk0ZmN2ZC1NSVU/201506091433829953586.pdf”]