12.06.2015 அன்று மாநில நிர்வாகத்துடன் நடைபெற்ற பேச்சு வார்த்தையின் சாராம்சம்

 

[gview file=”https://b786f1c84555c3b7cd05eb62b280cd87919763ca.googledrive.com/host/0B9lxcUMWp688UUk0ZmN2ZC1NSVU/201506131434188862943.pdf”]