வட்டி உயர்வை உடனடியாக கைவிடக்கோரி அனைத்து உறுப்பினர்களிடமும் கையெழுத்து இயக்கம்

 

[gview file=”https://b786f1c84555c3b7cd05eb62b280cd87919763ca.googledrive.com/host/0B9lxcUMWp688UUk0ZmN2ZC1NSVU/201506181434606184189.pdf”]