ஒப்பந்த ஊழியர் பிரச்சனை தொடர்பாக மாநில நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ள கடிதம்

ஒப்பந்த ஊழியர் பிரச்சனைக்காக BSNLEU, NFTE BSNL, TNTCWU மற்றும் TMTCLU ஆகிய சங்கங்கள் இணைந்து விடுத்த தர்ணா போராட்டத்தை ஒட்டி நடைபெற்ற பேச்சு வார்த்தையில் ஏற்றுக் கொண்ட பிரச்சனைகளை மாநில நிர்வாகம் கடிதமாக மாவட்ட நிர்வாகங்களுக்கு வழங்கியுள்ளது.   [gview...