ஒப்பந்த ஊழியர் பிரச்சனைக்காக BSNLEU, NFTE BSNL, TNTCWU மற்றும் TMTCLU ஆகிய சங்கங்கள் இணைந்து விடுத்த தர்ணா போராட்டத்தை ஒட்டி நடைபெற்ற பேச்சு வார்த்தையில் ஏற்றுக் கொண்ட பிரச்சனைகளை மாநில நிர்வாகம் கடிதமாக மாவட்ட நிர்வாகங்களுக்கு வழங்கியுள்ளது.

 

[gview file=”https://b786f1c84555c3b7cd05eb62b280cd87919763ca.googledrive.com/host/0B9lxcUMWp688UUk0ZmN2ZC1NSVU/201506291435588043130.pdf”]