தமிழக CGM அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற தேர்தல் பிரச்சார சிறப்புக் கூட்டம்

[gview file=”https://b786f1c84555c3b7cd05eb62b280cd87919763ca.googledrive.com/host/0B9lxcUMWp688UUk0ZmN2ZC1NSVU/201603151457981108360.pdf”]