ஆயிரம் ஆயிரம் ஆண்டு பழமை கொண்ட தமிழ்

ஆயிரம் ஆயிரம் ஆண்டு பழமை கொண்ட  தமிழ் கலாச்சாரத்தையும் விவசாயத்தையும்  அழிக்க துடிக்கும் மத்திய அரசை கண்டித்து ஆர்ப்பாட்டம் GM அலுவலகம் நாகர்கோவில்...