நமதுமாவட்ட செயற்குழுகூட்டம் 28.1.2017 அன்று, மாவட்டத்தலைவர்தோழர். கே. ஜார்ஜ்தலைமையில், நாகர்கோவில்அரசுஊழியர்சங்கஅலுவலகத்தில்நடைபெற்றது.

[gview file=”https://www.bsnleungc.com/wp-content/uploads/sites/5/2017/01/BSNLEU-DIST-EC-28.1.17.pdf”]