தொலைத் தொடர்பு நிறுவனங்கள் இணைப்பு

தொலைத் தொடர்பு நிறுவனங்கள் இணைப்பு

தொலைத் தொடர்பு நிறுவனங்கள் இணைப்பு: வேலை இழப்புகள் அதிகரிக்கும் அபாயம் – துறை வல்லுநர்கள் கணிப்பு தொலைத் தொடர்பு துறையில் நிறுவனங்கள் இணைந்து வருவதை அடுத்து, அதிக எண்ணிக்கையிலான வேலை இழப்புகள் உருவாகும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. இன்னும் 6 முதல் 12 மாதங்களில் வேலை...

BSNL Employees Union Nagercoil