ரூ.42/-க்கு பிஎஸ்என்எல் அதிரடி திட்டம்

குரல் அழைப்புகள் பிஎஸ்என்எல் நிறுவனம் அதன் குரல் அழைப்புகள் மீதான இரண்டு புதிய திட்டத்தை அறிமுகம் செய்துள்ளது. அதன்படி ஆன்நெட் கால்கள் வெறும் 10 பைசா / நிமிடம் மற்றும் ஆப்நெட் குரல் அழைப்புகள் 30 பைசா / நிமிடம் ஏஎன்ற நன்மையை வாடிக்கையாளர் பெற முடியும். ரூ.13/- மற்றும்...