ஒப்பந்த ஊழியர்களுக்கு தினக் கூலி ரூ600 கேட்டு மனு

ஒப்பந்த ஊழியர்களுக்கு தினக் கூலி ரூ600 மையமாக வைத்து Skilled , Semi skilled  என்று இரண்டாக பிரித்து கேட்டு   Ex MP தோழர் A.V.பெல்லார்மின் அவர்கள் தலைமையில் TNTCWU மாவட்டச் செயலாளர் தோழர் A.செல்வம் , மாவட்டத் தலைவர் தோழர் R.சுயம்புலிங்கம் , மாவட்டச் சங்க நிர்வாகி தோழர்...