Night free Calling Facility தாமதமின்றி பணியில் இருக்கும் ஊழியர்களுக்கு வழங்க வேண்டும்

அனைத்து வாடிக்கையாளர்கள், பணியில் இருக்கும் ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூ பெற்ற ஊழியர்களுக்கு night free calling வசதி வேண்டும் என்று நமது அகில இந்திய சங்கம் தொடர்ந்து முயற்சித்ததின் பலனாக மார்ச் மாதம் 9ம் தியதி அன்று ஓய்வூதியர்களுக்கு night free calling வசதிகள் வழங்கப்...