அகில இந்திய BSNLஉழைக்கும் மகளிர் கருத்தரங்கம்

அகில இந்திய BSNLஉழைக்கும் மகளிர் கருத்தரங்கம்

அகில இந்திய BSNLஉழைக்கும் மகளிர் கருத்தரங்கம் ஹைதராபாத்தில் உற்சாகமாக நடைபெற்றது. நாட்டின் அனைத்து பகுதியிலிருந்து பெண் ஊழியர்கள் பெருந்திரளாக கலந்து கொண்டார்கள் வெற்றிகரமாக நடைபெற்ற கூட்டத்தில் அகில இந்திய Convenorராக தோழர் P.தோழர் இந்திரா அவர்களை ஒருமனதாக தோர்வு...

BSNL Employees Union Nagercoil