நமது போராட்ட பின்னணியில் ஒப்பந்த ஊழியர்கள் பிரச்சனைக்கு அவசரம் காட்டும் மாநில நிர்வாகம்

பல நடவடிக்கை [gview file=”https://www.bsnleungc.com/wp-content/uploads/sites/5/2017/09/epfesi.pdf”] [gview file=”https://www.bsnleungc.com/wp-content/uploads/sites/5/2017/09/CONTRACTOR.pdf”] [gview...

பிஎஸ்என்எல் டவர்களை நிர்வகிக்க தனி நிறுவனம்: மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல்

பிஎஸ்என்எல் டவர்களை நிர்வகிக்க தனி நிறுவனம்: மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் பிஎஸ்என்எல் நிறுவனத்தின் தொலைத் தொடர்பு கோபுரங்களை (டவர்கள்) நிர்வகிக்க தனி நிறுவனம் உருவாக்கப்பட உள்ளது. மத்திய அமைச்சரவை இதற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இதன்படி பிஎஸ்என்எல் தனி நிறுவனமாக செயல்படும்...