மாநிலச் சங்கப் போராட்டம் மகத்தானவெற்றி

மாநிலச் சங்கப் போராட்டம் மகத்தானவெற்றி ஈரோடு மாவட்டத்தில் பணியில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்ட 33 ஒப்பந்த ஊழியர்களை மீண்டும் பணிக்கு எடுத்தது நிர்வாகம் . ஈரோடு மாவட்டச் சங்கம் பல்வேறு போராட்டங்களை நடத்தியும் பணியாத நிர்வாகம் மாநில சங்க அறைகூவலை ஏற்று  அனைத்து...