இயற்கை எரிவாயு விலையை 16% உயர்த்தியது மத்திய அரசு

இயற்கை எரிவாயு விலையை 16% உயர்த்தியது மத்திய அரசு

இயற்கை எரிவாயு விலையை 16% உயர்த்தியது மத்திய அரசு.. மக்களுக்கு வந்த புதிய தலைவலி..! இந்தியாவில் உற்பத்தி செய்யப்படும் இயற்கை எரிவாயுவின் விலையைக் கடந்த 3 வருடமாக உயர்த்தாத மத்திய அரசு தற்போது முதல் முறையாக உயர்த்துள்ளது.   மத்திய அரசு 3 வருடங்களுக்கு முன்பு...

BSNL Employees Union Nagercoil