புதிய வேலைவாய்ப்புகளின் எண்ணிக்கை 45% சரிவு.. மோசமான நிலையில் இந்தியா..!

இந்தியாவில் வேலைவாய்ப்பு குறைந்துள்ளது எனப் பல்வேறு ஆய்வு அறிக்கைகள் கூறினாலும், ஏற்றுக்கொள்ளாத அரசு அதிகாரிகளுக்காகவே முக்கியமான தகவல் ஒன்று வெளியாகியுள்ளது. பிஎஸ்ஈ500 குறியீட்டின் கீழ் இருக்கும் 241 நிறுவனங்களில் புதிதாக வேலைக்குச் சேர்ந்தோரின் எண்ணிக்கை 2016-17ஆம்...

BSNL Employees Union Nagercoil