வேலைநிறுத்தம் துவங்கியது

வேலைநிறுத்தம் துவங்கியது

01.01.2017 முதல் ஊதிய மாற்றம் எங்கள் உரிமை என்றும், பொது மக்களின் சொத்தான BSNL நிறுவனத்தை சீரழிக்கும் வகையில் துணை டவர் நிறுவனம் அமைக்கும் அரசின் முடிவை எதிர்த்தும், நாடு முழுவதும் இரண்டு நாட்கள் வேலை நிறுத்தத்தை BSNLல் பணியாற்றும் ஊழியர்களும் அதிகாரிகளும் 12.12.2017...

BSNL Employees Union Nagercoil