2017இல் இந்தியாவின் நிலை இதுதான்.பொருளாதார ஆய்வறிக்கை .

2017ஆம் ஆண்டு இந்தியாவிற்கு மிகவும் போராட்டமான காலம் என்றே சொல்ல வேண்டும் காரணம் பணமதிப்பிழப்பால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் களையப் பல மாதங்கள் ஆனாது. இதையடுத்த உடனடியாக நாட்டின் மறைமுக வரி அமைப்பை முழுமையாக மாற்றும் ஜிஎஸ்டி வரியை அமலாக்கம் செய்தது மட்டும் அல்லாமல் ஒவ்வொரு...

அனைத்து சங்க கோரிக்கை விளக்க கூட்டம்

அனைத்து சங்க கோரிக்கை விளக்க கூட்டம் கூட்டமைப்பின் தலைவர் தோழர் ஆல்பர்ட்சிங் அவர்கள் தலைனையில் நடை பெற்றது. கூட்டத்தில் தோழர் செல்லப்பா உட்பட அனைத்துச் சங்க தலைவர்கள்...