ஒப்பந்த தொழிலாளர்களுக்கு ஊதியம் வழங்க கோரி நடைபெற்றுக் கொன்ண்டிருக்கும் காலவரையற்ற உண்ணாவிரத போராட்டத்தின் இரண்டாம் நாள் இன்று

ஒப்பந்த தொழிலாளர்களுக்கு ஊதியம் வழங்க கோரி நடைபெற்றுக் கொன்ண்டிருக்கும் காலவரையற்ற உண்ணாவிரத போராட்டத்தின் இரண்டாம் நாள் இன்று

ஒப்பந்த தொழிலாளர்களுக்கு ஊதியம் வழங்க கோரி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும்  காலவரையற்ற உண்ணாவிரத போராட்டத்தின் இரண்டாம்...

BSNL Employees Union Nagercoil