9 மாதத்தில் Telecom துறையில் மட்டும் 90,000 நபர்களின் வேலைவாய்ப்பு பறிபோக வாய்ப்பு

9 மாதத்தில் Telecom துறையில் மட்டும் 90,000 நபர்களின் வேலைவாய்ப்பு பறிபோக வாய்ப்பு

ஒரு காலத்தில் கொடிகட்டி பறந்து பறந்து வந்த டெலிகாம் துறையில் ஒவ்வொரு நாளும் ஊழியர்களின் எண்ணிக்கையானது குறைந்துகொண்டே வருகிறது. இது குறித்து நமக்குக் கிடைத்துள்ள தகவலின் படி 80,000 முதல் 90,000 ஊழியர்கள் வரி அடுத்து 9 மாதத்தில் டெலிகாம் துறையில் இருந்து...

BSNL Employees Union Nagercoil