அனைத்து சங்க கோரிக்கை விளக்க கூட்டம்

அனைத்து சங்க கோரிக்கை விளக்க கூட்டம்

அனைத்து சங்க கோரிக்கை விளக்க கூட்டம் கூட்டமைப்பின் தலைவர் தோழர் ஆல்பர்ட்சிங் அவர்கள் தலைனையில் நடை பெற்றது. கூட்டத்தில் தோழர் செல்லப்பா உட்பட அனைத்துச் சங்க தலைவர்கள்...

BSNL Employees Union Nagercoil