2017இல் இந்தியாவின் நிலை இதுதான்.பொருளாதார ஆய்வறிக்கை .

2017இல் இந்தியாவின் நிலை இதுதான்.பொருளாதார ஆய்வறிக்கை .

2017ஆம் ஆண்டு இந்தியாவிற்கு மிகவும் போராட்டமான காலம் என்றே சொல்ல வேண்டும் காரணம் பணமதிப்பிழப்பால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் களையப் பல மாதங்கள் ஆனாது. இதையடுத்த உடனடியாக நாட்டின் மறைமுக வரி அமைப்பை முழுமையாக மாற்றும் ஜிஎஸ்டி வரியை அமலாக்கம் செய்தது மட்டும் அல்லாமல் ஒவ்வொரு...

BSNL Employees Union Nagercoil