01-04-2018 முதல் IDA 0.3% சதவீதம் உயர்ந்துள்ளது. இதன்மூலம், மொத்த IDA 126.9% + 0.3% = 127.2% சதவீதம் ஆகும்.

 

BSNL Employees Union Nagercoil