கவன ஈர்ப்பு தினம் – 3.5.2018 கறுப்பு அட்டை அணிந்து ஆர்ப்பாட்டம்