டாக்டர் அம்பேத்கர் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு புத்தகக்கண்காட்சி நடைபெற்றது.

டாக்டர் அம்பேத்கர் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு புத்தகக்கண்காட்சி நடைபெற்றது.

நாகர்கோவிலில் டாக்டர் அம்பேத்கர் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு புத்தகக்கண்காட்சி 13-04-2018 அன்று நடைபெற்றது. GM திரு R.சஜிகுமார் ITS  துவக்கிவைத்தார்.திரு R சந்திரன் DGM,                                                                                       திரு P...