BSNLEU-BSNLWWCC  சார்பாக ஜம்மூ காஷ்மீர் மாநிலத்தில் ஆரிபா – உ.பி. மாநிலத்தில் 17 வயது மாணவி பாலியல் வன்கொடுமைகளை கண்டித்து  நாகர்கோவிலில் 18-04-2018 அன்று நடைபெற்ற  மெழுகு வர்த்தி ஏந்தி ஆர்ப்பாட்டம்.

BSNLEU-BSNLWWCC  சார்பாக ஜம்மூ காஷ்மீர் மாநிலத்தில் ஆரிபா – உ.பி. மாநிலத்தில் 17 வயது மாணவி பாலியல் வன்கொடுமைகளை கண்டித்து  நாகர்கோவிலில் 18-04-2018 அன்று நடைபெற்ற  மெழுகு வர்த்தி ஏந்தி ஆர்ப்பாட்டம்.

18-04-2018 அன்று நடைபெற்ற மெழுகு வர்த்தி ஏந்தி ஆர்ப்பாட்டம்.

18-04-2018 அன்று நடைபெற்ற மெழுகு வர்த்தி ஏந்தி ஆர்ப்பாட்டம்.

BSNLEU-BSNLWWCC  சார்பாக ஜம்மூ காஷ்மீர் மாநிலத்தில் ஆரிபா – உ.பி. மாநிலத்தில் 17 வயது மாணவி பாலியல் வன்கொடுமைகளை கண்டித்து  நாகர்கோவிலில் 18-04-2018 அன்று நடைபெற்ற  மெழுகு வர்த்தி ஏந்தி...