ஏர் இந்தியாவின் பற்றாக்குறை

ஏர் இந்தியா விமானநிறுவனத்திற்கு, ஒவ்வொரு மாதமும் சுமார் ரூ. 250 கோடி வரைபற்றாக்குறை ஏற்படுவ தாக சிவில் விமானப் போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சகம் கூறி யுள்ளது. எதிர்பார்க்கும் விலை கிடைக்காததால், ஏர் இந்தியா நிறுவனத்தை தனியாருக்கும் விற்கமுடியவில்லை என்றும்விமானப் போக்கு...

BSNL Employees Union Nagercoil