மார்க்சின் ஒளி ஜென்னி

மார்க்சின் ஒளி ஜென்னி

உலகின் அனைத்துக் கண்டங்களிலும் மாமேதை காரல் மார்க்சைக் குறித்து அறிந்துள்ள கோடானுகோடி மக்கள், அவருடைய உயிரின் உயிராக இருந்த ஜென்னி மார்க்சையும் நன்கறிவார்கள்.மார்க்ஸ் – ஜென்னி காதல் வரலாறு என்பது, உணர்ச்சிப்பூர்வ காதலைக் கொண்டிருந்த ஒரு இளைஞனின், ஒரு யுவதியின்...

BSNL Employees Union Nagercoil