நாகர்கோவில்  ஒப்பந்த ஊழியர்களுக்கு சம்பளம் வழங்காததை கண்டித்து 10/05/2018 அன்று நடைபெற்ற கருப்பு கொடி ஏந்தி ஆர்ப்பாட்டம்.

BSNL Employees Union Nagercoil