மத்திய தொலை தொடர்பு அமைச்சர் திரு மனோஜ் சின்ஹா அவர்களை 01.08.2018 அன்று AUAB தலைவர்கள் சந்தித்த போது வழங்கிய மனுவில் நகல்.

BSNL Employees Union Nagercoil