வெளியேறுங்கள் அக்பர் பத்திரிகையாளர் அமைப்புகள் வலியுறுத்தல்

மத்திய அமைச்சர் எம்.ஜே.அக்பர் மீது பெண் பத்திரிகையாளர்கள் அளித்துள்ள முறையீடுகளின் பேரில் பாரபட்சமற்ற முறையில் விசாரணை மேற்கொள்ளப்படவேண்டும். இவ்வாறு பாரபட்சமற்ற முறையில் விசாரணை நடைபெற வேண்டுமானால், அமைச்சர்தன் பதவியை விட்டு விலக வேண்டும் என்று பத்திரிகையாளர்...