பிஎஸ்என்எல்-ஐ பாதுகாக்க காலவரையற்ற வேலைநிறுத்தம்

ஒட்டு மொத்த பிஎஸ்என்எல் ஊழியர்களும் அதிகாரிகளும், 2018, டிசம்பர் 3ஆம் தேதி முதல் காலவரையற்ற வேலை நிறுத்தத்தில்ஈடுபட இருக்கின்றனர். பிஎஸ்என்எல் நிறுவனத்தில் உள்ள அனைத்து அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியர் சங்கங்களும் பிஎஸ்என்எல் அனைத்து யூனியன் மற்றும் சங்கங்கள் (ஏயுஏபி) என்ற...

டிசம்பர் 3 முதல் காலவரையற்ற வேலைநிறுத்தம் பிஎஸ்என்எல் ஸ்தம்பிக்கிறது- நன்றி,தீக்கதிர்

புதுதில்லி, நவ.28-பிஎஸ்என்எல் ஊழியர் கள் மற்றும் அதிகாரிகள் வரும் டிசம்பர் 3 முதல்காலவரையற்ற வேலைநிறுத்தத்தில் இறங்கு கிறார்கள். இதற்கான அறை கூவலை, ஏயுஏபி என்னும் பிஎஸ்என்எல் ஊழியர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளின் கூட்டுக்குழு விடுத்துள்ளது.பிஎஸ்என்எல் நிறுவனத்திற்கு 4ஜி அலை...