ஓய்வு பெறும் வயதை குறைக்க அனுமதியோம்- ஊதிய மாற்ற பிரச்சனைக்கு கண்டிப்பாக தீர்வு காண்போம்- AUAB உறுதி

ஓய்வு பெறும் வயதை குறைக்க அனுமதியோம்- ஊதிய மாற்ற பிரச்சனைக்கு கண்டிப்பாக தீர்வு காண்போம்- AUAB உறுதி

BSNL CMDக்கு 19.12.2018 அன்று DOT எழுதிய கடிதம் சமூக வலைத்தளத்தில் பரவி வருகிறது. அதில் ஊதிய மாற்றத்தினால் ஏற்படும் கூடுதல் செலவினத்தை ஈடுகட்ட BSNL கொடுத்துள்ள முன்மொழிவுகள் ஏற்கத்தக்கதல்ல என DOT தெரிவித்துள்ளது. மேலும், ஓய்வு பெறும் வயதை 60லிருந்து 58ஆக குறைக்கும்...
2019 Jan 8,9 General Strike

2019 Jan 8,9 General Strike

மத்திய சங்கங்கள் அறிவித்துள்ள பொது வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தில் சங்க பேதமின்றி அனைவரும் கலந்து...
ஐ.எம்.எப் அறிக்கை : காத்திருக்கிறது இன்னொரு பேய் மழை

ஐ.எம்.எப் அறிக்கை : காத்திருக்கிறது இன்னொரு பேய் மழை

டேவிட் லிப்டனின் கருத்துக்களில் நாம் மாறுபடலாம். ஐ.எம்.எப் அணுகுமுறையிலும் மாறுபடலாம். ஆனால் டேவிட் லிப்டன் தரும் தகவல்கள் முக்கியமானவை. அதிர்ச்சிகரமானவை. .இது “கார்டியன் ” இதழில் (11.12.2018) வெளியாகியுள்ள செய்தி. உலக நிதி வானில் கருமேகங்கள் சூழ்கின்றன; ஆனால்...