மத்திய சங்கங்கள் அறிவித்துள்ள பொது வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தில் சங்க பேதமின்றி அனைவரும் கலந்து கொள்வோம்.