ஜனவரி 8 மற்றும் 9 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெற உள்ள பொது வேலை நிறுத்தத்தில் அனைவரும் பங்கேற்று வெற்றிகரமாக்குவோம்.