BSNLEU மாவட்டத் தலைவர் தோழர் K.ஜார்ஜ் அவர்கள் தலைமையில் நாகர்கோவில் தொலைபேசி நிலையத்தில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
தோழர் க.ஜார்ஜ் பேசினார்.
NFTE மாவட்டச் செயலாளர் தோழர் S.லெட்சுமணபெருமாள்
TNTCWU மாவட்டச் செயலாளர் தோழர்.A.செல்வம்
மறியலில் ஈடுபட்ட மத்திய தொழிற்சங்க தோழர்களை வாழ்த்திவிட்டு வந்த தோழர்கள்