‘ஜியோ’வுக்கு மட்டும் ‘டிராய்’ சலுகை : வோடாபோன் தொலைத்தொடர்பு நிறுவனம் குற்றச்சாட்டு

புதுதில்லி, பிப். 27 -இந்திய தொலைத்தொடர்பு ஒழுங்குமுறை ஆணையமான ‘டிராய்’ (கூநடநஉடிஅ சுநபரடயவடிசல ஹரவாடிசவைல டிக ஐனேயை), ஒருதலைப்பட்சமாக நடந்து கொள்வதாகவும், ரிலையன்சின் ‘ஜியோ’ நிறுவனத்திற்கு மட்டும் சலுகைகளை அள்ளி வீசுவதாகவும் வோடாபோன் நிறுவனம் குற்றம்...