பெண் ஊழியர்கள் மற்றும் அதிகாரிகள் ஒன்றாக இணைந்து மார்ச்8 பெண்கள் தினத்தை நமது மாவட்டத்தில் சிறப்பாக நட்த்தினார்கள். விளையாட்டு போட்டிகள்
மாவட்ட ,அகில இந்திய தலைவர்களின் உரைகள் என அனைத்து நிகழ்வுகளும் சிறப்பாக நடைபெற்றது.


BSNL Employees Union Nagercoil