தக்கலை வந்த தோழர்.பிரகாஷ்காரத் அவர்களிடம் Memorandum கொடுக்கப்பட்டது.அந்த தோழர்பிரகாஷ்காரத் கூட்டத்தில் ஆதரவாக பேசியது

BSNL Employees Union Nagercoil