மாலை நேர தர்ணா

மாலை நேர தர்ணா               

GM அலுவலகம் நாகர்கோவில்

கோரிக்கைகள்

1,ஊழியர்களிடம் பிடித்தம் செய்த EPF பணத்தை வசந்தம் ஒப்பந்ததாரர் உடனடியாக ஊழியர் EPF  கணக்கில் செலுத்த கேட்டும் ,     

   2, டிசம்பர், ஜனவரி மற்றும் பிப்ரவரி மூன்று மாதத்திற்கான ஒப்பந்தகாரர் பில்லை  மாநில அலுவலகத்திற்கு  அனுப்ப வலியுறுத்தியும்.       

      3,  நிலுவையில் உள்ள மூன்று மாத சம்பளத்தை உடனடியாக வழங்கிட கேட்டும. தர்ணா நடைபெறும்.                      தோழர்களே கலந்து கொள்வீர்.   

  மாவட்ட சங்கங்கள்       நாகர்கோவில்

BSNL Employees Union Nagercoil