ஏப்ரல் மாதத்தின் தொழில் துறை உற்பத்தி குறைந்துள்ளது – பிஎம்ஐ

ஏப்ரல் மாதத்தின் தொழில் துறை உற்பத்தி குறைந்துள்ளது – பிஎம்ஐ

கடந்த ஏப்ரல் மாதத்தில் நாட்டின் தொழில் துறை உற்பத்தி எட்டு மாதங்களில் இல்லாத அளவுக்கு குறைந்துள்ளதாக பொருளாதாரம் குறித்த மாத அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.  “நிக்கேய் இந்தியா மெனிஃபக்சரிங் பர்சேசிங் மெனேஜர்ஸ் இன்டெக்ஸ்” என்ற இந்தியா உற்பத்தி குறித்தான...

BSNL Employees Union Nagercoil