ஜுலை 29 முதல் ஜுலை31 வரை புனாவில் நடைபெற உள்ள மத்திய விரிவடைந்த மத்திய செயற்குழுவில் கலந்து கொள்ள தென்மாவட்ட தோழர்கள் இன்று காலை நாகர்கோவிலில் இருந்து புறப்படும் மும்பை ரயில் வண்டியில் செல்கிறாா்கள். விரிவடைந்த CEC கூட்டம் வெற்றியடைய வாாழ்த்துக்கள்.

BSNL Employees Union Nagercoil