ஜுலை மாத சம்பளம் ஊழியர்ளுக்கு வழங்காதது தொடா்பாக அகிலஇந்திய”சங்கம் CMD க்கு கடிதம்”எழுதியுள்ளது.

BSNL Employees Union Nagercoil