தூத்துக்குடி LCO அலுவலகத்தில் மனு கொடுக்கப்பட்டது

தூத்துக்குடி LCO அலுவலகத்தில் மனு கொடுக்கப்பட்டது

தூத்துக்குடி LCO அலுவலகத்தில் மனு கொடுக்கப்பட்டது. அங்கு இருந்த RLC அவா்களிடம் நமது தோழா்களுக்கு 7மாதம் சம்பளம் வழங்காத BSNL நிறுவனத்தின் மீதும், ஒப்பந்ததாரா்மீதும் நடவடிக்கை எடுக்க...