தடைகளை தகர்த்தெறிந்து நடைபெற்ற கூட்டு ஆர்ப்பாட்டம்: மாநிலச் சங்கம்

தடைகளை தகர்த்தெறிந்து நடைபெற்ற கூட்டு ஆர்ப்பாட்டம்: மாநிலச் சங்கம்

சென்னை கூட்டுறவு சங்கத்தில் நடைபெறும் முறைகேடுகளுக்கு எதிராக தமிழ் மாநிலம் மற்றும் சென்னை தொலைபேசி BSNL ஊழியர் சங்கங்களின் சார்பில் 14.08.2019 அன்று தடைகளை தகர்த்தெறிந்து நடைபெற்ற கூட்டு ஆர்ப்பாட்டம். Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab...