ஆகஸ்ட் மாத ஊதியத்தை உடனே வழங்கக் கோரி 03.09.2019 அன்று ஆர்ப்பாட்டம்

ஆகஸ்ட் மாத ஊதியத்தை உடனே வழங்கக் கோரி 03.09.2019 அன்று ஆர்ப்பாட்டம்

BSNLல் பணியாற்றும் நிரந்தர ஊழியர்களுக்கு ஆகஸ்ட் மாத ஊதியம் இன்னமும் வழங்கப்படவில்லை. எப்போதும் வழங்கப்படும் என்பதும் தெரியவில்லை. ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்படும் ஊதியம், இந்த ஆண்டு மூன்றாவது முறையாக தாமதப்படுத்தப்படுகிறது. BSNL ஊழியர்களை துன்புறுத்துவதற்கான சூழலை, இந்த...

BSNL Employees Union Nagercoil