16.09.2019 அன்று BSNLல் நடைபெற்ற உறுப்பினர் சரிபார்ப்பு தேர்தல் முடிவுகள், கார்ப்பரேட் அலுவலகத்தால் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அதன் நகல் இத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது

BSNL Employees Union Nagercoil